Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tjenesteområde helse og velferd

I 2016 har vi arbeidd med vidareføring av tiltak i strategiplanen. Økonomistyringa er god. Dette gir ein trygg plattform for å sikra rette og framtidsretta tenester til innbyggarane.

Hovudmål: Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn.

Viktige vedtak i 2016

  • Start av ny verksemd "Inngangen" og "Tenestelinken" –– med plassering i Sirkelen.
  • "Ny vri" prosjekt, hindra fråfall, er gjennomført og prosjektrapport godkjent.
  • Interkommunal tiltaksavdeling for barnevern i samarbeid med Time kommune.
  • 4 overgangsbustader for unge vaksne i Smievegen er tatt i bruk.
  • Familieeininga er utvida med 1,5 stilling.
  • Nav-kontoret er flytta i nye lokal.

Sosialhjelp