Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Organisering

Kommunestyret tilsette 19. september Torild Lende Fjermestad som ny rådmann.  Ho erstatta Ivar Undheim som har vore rådmann i to periodar frå 1987-2009 og 2012-17.

Organisasjonskart Sentraladministrasjonen

 

Medarbeidarar Sentraladministrasjonen
Indikator  2013 2014 2015 2016
Tal på årsverk 22,8 24,8 28,6 29,5
Tal på tilsette 27 32 34 35
Auke i tal på tilsette i 2015 skuldast flytting av personalmedarbeidarane frå etatane til sentraladministrasjonen
Tal på lærlingar    2 2
Sjukefråvær  4,3 % 2,9 % 2,2 % 3,8 %