Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sentraladministrasjonen

2016 vart for sentraladministrasjonen prega av kommunereforma både med utgreiing, intensjonsavtale, folkeavstemming, kommunestyret sitt vedtak, og fylkesmannen si innstilling. Klepp arbeider vidare som sjølvstendig kommune i samspel med nabokommunar og andre samarbeidspartnarar.

Hovudmålsetting:  Nyskaping og samhandling

Ein effektiv kommune bør vera nytenkande å ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

Viktige hendingar og vedtak

  • Kommunereforma - utgreiing, folkeavstemming og vedtak om at Klepp skal bestå som eigen kommune.
  • Val av meddommarar.
  • Opplæring nye folkevalde.
  • Tilsetting ny rådmann.
  • Resultat medarbeiderundersøking.

 

Val 2016

Resultat frå folkeavstemming om Jæren kommune 25.april 2016