Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folketal

Folketalsveksten på 0,4% i 2016 var den lågaste sidan 1990 (-0,1 %). Fødselsoverskot fell frå 173 i 2015, til 156 i 2016. Netto innvandring vart igjen kraftig redusert, truleg på grunn av vanskeleg arbeidsmarknad. Innanlandsk flytting gir negativt bidrag til folketal for fjerde året på rad, og er det høgaste registrerte talet for Klepp etter 1997. Folketalsveksten i Klepp har vore svak i nokre år, og fell nå til veldig låge nivå saman med dei andre kommunane i regionen.

Folketalsutvikling Klepp
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Folketal 31.12 16918 17397 17746 18227 18485 18741 18970 19042
Årleg vekst antal 568 479 349 481 258 256 229 72
Årleg vekst % 3,5 % 2,8 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 0,4 %
Fødslar 292 266 268 288 277 246 266 235
*Tal på fødslar fell til lågaste nivå siden 2006.
Døde 81 73 89 85 88 110 93 79
*Tal på døde fell til lågt historisk nivå
Netto innvandring 192 205 181 176 139 161 81 42
*Tal på innvandring har falle 75% siden 2014
Netto innanlandsk flytting 165 83 -7 104 -70 -41 -25 -129
*Truleg høgaste netto innanlandsk utflytting nokon sinne i Klepp.

 

Folketalsutvikling Klepp

 

Folketalsutvikling Jæren