Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Organisering

Organisasjonskart Skule og barnehage

 

Medarbeidarar Etat for skule og barnehage
Indikator  2013 2014 2015 2016
Tal på årsverk 528,9 536,29 566,6 605,8
Tal på tilsette 628 631 670 715
Tal på lærlingar    15  14 13
Sjukefråvær  6,5% 6,1% 7,2% 6,8 %