Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Etat for skule og barnehage

Visjon: "Meir læring for alle". Barnehagane og skulane har eit godt trøkk på både læring og utvikling av danning og sosial kompetanse. Dette ser ein att på resultata.

Viktige vedtak:

  • Ny plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2016 – 2019.
  • 50 % barnehagelærarar og 50 % fagarbeidarar eller tilsvarande i barnehagane.
  • Satsing på digital kompetanse og læring gjennom læringsbrett.
  • Påbygg Bore skule, Kleppe skule og ny barneskule.

 Tilsette barnehagar 2016