Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Organisering

Organisasjonskart Lokal utvikling

 

 

Medarbeidarar Etat for lokal utvikling
Indikator  2013 2014 2015 2016
Tal på årsverk 105,4 111 111,5 113,5
Tal på tilsette 124 129 131 134
Tal på lærlingar    0 0 0
Sjukefråvær 6,4% 7,5% 5,5% 5,9 %