Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Organisering

2015 har vore eit år med iverksettelse av ny organisering. I ny organisasjon er det seks verksemdsleiarar med fag, økonomi og personal ansvar. Desse skal sørge for god samhandling mellom alle verksemdene for å nytta synergifordelar og kunne gje heilhetlege tenester på tvers av avdelingar. Leiartettheten på dette nivået er auka frå tre til seks.

Organisasjonskart Helse og velferd