Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tenesteområde helse og velferd

2015 har vore eit år med iverksetting av ny organisasjon og vidareføring av følgjande satsingsområde i strategiplanen, Taktskifte. Brukermedverknad, familie og nettverk, frivillig innsats, velferdsteknologi, samhandling tidleg innsats og førebygging og nye arbeidsmåtar.

Hovudmål: Meir med fleire - helse og velferd i ei ny tid

Viktige vedtak i 2015

  • Driftsmodell for treningsleilighet for  ungdom i Smieveien
  • Klepp kommune tar i mot inntil 10 flyktninger i 2015 utover vedtatt kvote.
  • BPA som en rettighetsteneste, det blei beslutta og ingå tenestekonsesjon med inntil tre private firma.
  • vedtatt ny driftsform av friskliv og meistringssenteret i Time, Gjesdal og Klepp
  • Felles tiltaksavdeling barnevern Time; Klepp og Hå

 

Sosialhjelp