Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sentraladministrasjonen

Kommunereformarbeidet har prega mykje av arbeidet til leiinga i 2015. Nye internettsider og grafisk profil har gitt publikum betre tilgang til kommunen sine nettsider via mobil, nettbrett og PC.

Hovudmålsetting:  Nyskaping og samhandling

Ein effektiv kommune bør vera nytenkande åta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

Viktige hendingar og vedtak

  • Kommunereformarbeidet
  • Eigarstrategi Klepp Energi AS
  • Reglar for bruk av utbyggingsavtalar
  • Revidert finansreglement
  • Forvaltningsrevisjon Lyse Energi AS
  • Styrka kapasitet IKT
  • Revidert reglement - Kommunestyre - Formannskap - Hovudutval
  • Gjennomføring av lokal- og regionalval