Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folketal

Folketalsveksten på 1,2% i 2015 var den lågaste sidan 2002. Fødselsoverskot tek seg opp frå 136 i 2014, til 173 i 2015. Netto innvandring vart kraftig redusert, truleg på grunn av vanskeleg arbeidsmarknad. Innanlandsk flytting gir negativt bidrag til folketal for tredje året på rad.Folketalsveksten i Klepp har vore svak i nokre år, og denne utviklinga spreier seg no til dei andre kommunane i regionen.

Folketalsutvikling Klepp
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Folketal 31.12 16918 17397 17746 18227 18485 18741 18970
Årleg vekst antal 568 479 349 481 258 256 229
Årleg vekst % 3,5 % 2,8 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 1,2 %
Fødslar 292 266 268 288 277 246 266
*Tal på fødslar tek seg opp frå 2014
Døde 81 73 89 85 88 110 93
*Tal på døde fell til mer normalt historisk nivå
Netto innvandring 192 205 181 176 139 161 81
*Tal på innvandring er halvert sidan ifjor
Netto innanlandsk flytting 165 83 -7 104 -70 -41 -25
*Lågare innanlansk utflytting enn tidligare år.

 

Folketalsutvikling Klepp

 

Folketalsutvikling Jæren