Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Etat for skule og barnehage

Visjonen "Meir læring for alle" gjennomsyrer arbeidet både i forhold til born og elevar og tilsette. Det har blitt tatt fleire tverretatlege initiativ for å løysa utfordringar kring born med spesielle behov.

Viktige vedtak:

  • Barnehage- og skulebruksplan 2015 – 2025
  • Skulebruksplanen: Kapasitetsutfordringane - Bore skule og Kleppe skule
  • Mobbing og krenking i vidare plan og tiltaksarbeid
  • Grunnskuleopplæring for vaksne. Norsk og samfunnskunnskap for vaksne. Avtalar med Time kommune
  • Høyring – Finansiering av private barnehagar
  • Eirik Raude-senteret – ombygging, ekstraløyving
  • Arbeidslivsfaga for ein meir praktisk ungdomsskule
  • Samarbeid heim – skule i Kleppeskulen – vidare utvikling

 

Mobbing i skulen

Tal frå PULS (Skoleeiers og skoleledelsens verktøy for kvalitetsvurdering)