Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Etat for lokal utvikling

Kommunedelplan for Kleppe sentrum blei førstegongsbehandla i 2015. Planforslaget er eit viktig bidrag i prosessen med vidare utvikling av Kleppe sentrum.

Viktige vedtak

  • Retningslinjer for fortetting i etablerte bustadområde
  • Temaplan landbruk blei godkjent i kommunestyret
  • Norm for utomhusanlegg godkjent i hovudutvalet
  • Bruk av Tu gamle skule til fritidsføremål.
  • Vurdering av ny idrettshall Kleppeområdet.

Større reguleringsplanar vedtekne i 2015

  • Reguleringsplan for kyrkje/gravlund Kleppe
  • Reguleringsplan for Kleppe nord (næring)
  • Reguleringsplan for Eskerveien 1 – 5 (næring)

Godkjente bustader

Antal godkjente bustadar held seg stabilt i Klepp (tal frå SSB).