Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 9 - Årsverk

Årsverk og ansatte 2012 2013 2014 2015
Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1003,6 1027,4 1036,4 1100,2
Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1515 1512 1522 1585
Antall fast ansatte 1291 1324 1335 1397
Antall ansatte kvinner fast 1098 1119 1129 1176
Antall ansatte menn fast 193 205 206 221
Andel ansatte kvinner fast 85,1 % 84,5 % 84,6 % 84,2 %
Andel ansatte menn fast 14,9 % 15,5 % 15,4 % 15,8 %
Antall kvinner i ledende stillinger 44 44 42 47
Antall menn i ledende stillinger 18 20 18 22

 

Fordeling heltid/deltid 2012 2013 2014 2015
Antall ansatte i deltidsstillinger fast 614 629 616 631
Antall kvinner i deltidsstillinger fast 571 577 569 580
Antall menn i deltidsstillinger fast 43 52 47 51
Andel tilsette i deltidsstillinger (fast og midl.) 48,5 % 48,0 % 46,3 % 45,5 %
Andel kvinner i deltidsstillinger (fast og midl.) 52,6 % 51,9 % 50,7 % 49,7 %
Andel menn i deltidsstillinger (fast og midl.) 26,3 % 27,6 % 22,9 % 23,0 %
Kvinners andel av deltidsstillinger (fast og midl.) 91,5 % 90,8 % 92,2 % 92,0 %
Menns andel av deltidsstillinger (fast og midl.) 8,5 % 9,2 % 7,8 % 8,0 %