Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 8 - Lønn administrasjonssjef og ordførar

Lønn til administrasjonssjef og ordfører 2015 2014 2013
Rådmann:      
Lønn Klepp kommune  1010229 971434 846871
Sykehuset i våre hender     ubetalt
Lyefjell avlastingsheim     ubetalt
Time sparebank forstanderskap   6000  
*Det er ikkje inngått etterlønnsavtale med rådmannen. 
Ordfører:      
Lønn 979283 948903 921307
Bedriftsforsamling Lyse  62500 62500 2500
Styreverv Jæren industripartner AS 35000   35000
Bankråd SR-bank Jæren   4500 1500
Rogaland Brann og Redning IKS 12000 4000  

 

Revisjonshonorarer eks. mva 2015 2014 2013
Honorar for regnskapsrevisjon/attestasjoner Deloitte 301040 401581 412876
Forvaltningsrevisjon Deloitte 356137 211268 483991