Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 4 - Sjølvkostgrunnlag

Sjølvkostområde vatn

Selvkostområde VANN 2015 2014
Direkte driftskostnader 1 2663 087,29 17 667 573,43
Henførbare indirekte driftskostnader 291 303,83 175 442,00
Kalkulatoriske rentekostnader 270 017,00 360 335,00
Kalkulatoriske avskrivinger 418 477,00 387 243,00
Andre inntekter og kostnader -292 717,19 -296 998,49
Gebyrgrunnlag 13 350 167,93 18 293 594,94
Gebyrinntekter 17 876 323,86 16 032 723,54
Overskudd/underskudd (-) 4 526 155,93 -2 260 871,40
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 2 622 453,18 -1 903 702,75
Selvkostandel 1,34 0,88

Sjølvkostområde avløp

Selvkostområde AVLØP 2015 2014
Direkte driftskostnader 14 909 860,17 15 282 565,56
Henførbare indirekte driftskostnader 319 722,83 175 442,00
Kalkulatoriske rentekostnader 624 218,00 821 658,00
Kalkulatoriske avskrivinger 886 043,00 871 756,00
Andre inntekter og kostnader -989 216,57 -417 046,72
Gebyrgrunnlag 15 750 627,43 16 734 374,84
Gebyrinntekter 17 870 352,84 15 084 662,19
Overskudd/underskudd (-) 2 119 725,41 -1 649 712,65
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 170 895,26 -1 948 830,15
Selvkostandel 1,13 0,90

Sjølvkostområde renovasjon

Selvkostområde RENOVASJON 2015 2014
Direkte driftskostnader 15 466 877,66 15 530 187,30
Henførbare indirekte driftskostnader 284 761,39 100 221,00
Kalkulatoriske rentekostnader 22 288,00 -15 273,00
Andre inntekter og kostnader -213 214,16 -172 897,16
Gebyrgrunnlag 15 560 712,89 15 442 238,14
Gebyrinntekter 14 807 887,99 14 088 716,45
Overskudd/underskudd (-) -752 824,90 -1 353 521,69
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-) -1 536 442,75 -783 617,85
Selvkostandel 0,95 0,91

Sjølvkostområde slam

Selvkostområde SLAM 2015 2014
Direkte driftskostnader 762 779,63 562 848,26
Henførbare indirekte driftskostnader 37 918,00 25 000,00
Kalkulatoriske rentekostnader -3 437,00 -8 836,00
Andre inntekter og kostnader -7 666,56 -6 649,89
Gebyrgrunnlag 789 594,07 572 362,37
Gebyrinntekter 507 415,72 562 618,06
Overskudd/underskudd (-) -282 178,35 -9 744,31
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 37 778,86 319 957,21
Selvkostandel 0,64 0,98

Sjølvkostområde byggesak

Selvkostområde BYGGESAK 2015 2014
Direkte driftskostnader 3 745 582,10 3 933 306,81
Henførbare indirekte driftskostnader 118 729,26 95 320,55
Kalkulatoriske rentekostnader -1 086,00 -11 229,00
Andre inntekter og kostnader -170 232,62 -54 780,31
Gebyrgrunnlag 3 692 992,74 3 962 618,05
Gebyrinntekter 3 750 068,58 2 947 526,00
Overskudd/underskudd (-) 57 075,84 -1 015 092,05
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 57 075,84 0
Selvkostandel 1,02 0,74

Sjølvkostområde oppmåling

Selvkostområde OPPMÅLING 2015 2014
Direkte driftskostnader 2 604 056,93 3 209 234,90
Henførbare indirekte driftskostnader 97 386,39 162 886,44
Kalkulatoriske rentekostnader -17 503,00 -20 475,00
Andre inntekter og kostnader -84 381,79 -178 334,14
Gebyrgrunnlag 2 599 558,53 3 173 312,20
Gebyrinntekter 3 564 008,00 2 838 047,20
Overskudd/underskudd (-) 964 449,47 -335 265,00
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 1 393 184,47 428 735,00
Selvkostandel 1,37 0,89

Sjølvkostområde plan

Selvkostområde PLANARBEID 2015 2014
Direkte driftskostnader 1 919 958,71 2 422 810,52
Henførbare indirekte driftskostnader 45 000,00 44 588,94
Andre inntekter og kostnader -120 321,18 -119 979,19
Gebyrgrunnlag 1 844 637,53 2 347 420,27
Gebyrinntekter 511 063,00 1 525 727,00
Overskudd/underskudd (-) -1 333 574,53 -821 693,27
selvkostandel 0,28 0,65