Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 12 - Rentebytteavtaler i sikring

Finansielle instrument som inngår i sikringsordninga Type risiko som er sikra Målet med sikringa Hovudstol Mottar Betalar Lengd av sikringa Forankra i kommunen sitt finansreglement Endring i avtalevilkår?
OTC renteswap kontrakt 1034597 Kontantstrøm Rentesikring 35000000 Nibor 3 md. 3,41 % 15.12.2016 Finansreglement pkt. 10.1 Nei
Ingen rentebytteavtalar utanfor sikring