Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 10 - Finansielle omløpsmidlar

Aktiva klasse Bokført verdi/ markedsverdi inkl påløpte renter pr 31.12.2015 Anskaffelseskost Bokført verdi pr 31.12.2014 Årets resultatførte verdiendringer, utbytte og renter
Aksjer og aksjefond 2665722 1819654 2390112 275610
Obligasjoner 24838912 24696008 31775754 383740
Sertifikater 0   0 0
Derivater 0   0 0
SUM 27504634 26515662 34165866 659350