Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 5 - Aksjar og andelar

Selskapets navn Investert beløp Endringer i året Bokført verdi
Egenkapitalinnsk. KLP 18039665 2098807 20138472
Aksjer Allservice 1000   2
Aksjer Allservice 10000   1000
Rogalans mediesenter 25000   1
Jæren Industripartner 185000   185000
Andeler Sele fyllplass/IVAR 1337474   1337474
Nor Jæren bomselskap 60000   40000
Foreningen Norden     5
Andeler i A/L Biblioteksentralen 2400   8
Andeler Attende A/S 60000   6
Aksjer i Klepp energi 30700000   30700000
Aksjer i Lyse energi 42670000   42670000
SUM 93090539 2098807 95071968
       
Antall aksjer i Klepp Energi AS er 30 700 hver pålydende kr 1 000 
Antall aksjer i Lyse Kraft AS er 42 670 hver pålydende kr 1 000 
Aksjer med bokført verdi på et lite kronebeløp, har liten eller ingen markedsverdi. Beløpene står oppført i balansen for å vise at Klepp kommune har kjøpt slike aksjer eller andeler.