Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nøkkeltal

Økonomiske indikatorar Sentraladministrasjonen
Indikator (kr pr innb) 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
Politisk styring 333 289 297  279 341 283
Kontroll og revisjon  37  34 38 39 52 49
Administrasjon 2497  2470 2716 2944 3236 2944
Brutto drift til adm. og styring 3495 3134 3379 3665 4304 3808

 

Medarbeidarar Sentraladministrasjonen
Indikator  2011 2012 2013 2014
Tal på årsverk 24,2 27,0 25,8 30,2
Tal på tilsette 27 30 29 32
Tal på lærlingar  - - - 1
Sjukefråvær  6,6% 4,4% 4,3% 2,9%