Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat Sentraladministrasjon
Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
Vedteken budsjettramme 32119 33345 35364 38073
Vedtekne endringar i budsjettramme 90 900 200 0
Interne omfordelingar ramme 0 0 67 1240
Budsjettramme pr 31.12 32209 34245 35631 39313
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 32375 35100 35491 38814
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -166 -855 140 499
Avsetning/bruk av avsetning (-) -166 -850 140 499
Disponible midlar på fond 850 0 140 639
Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 1064 1149 1208 1273

 

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
1100 Adm./Rådmannskontor 4 256 4 329 -73 98,3 %
1150 Fellestenester 4 450 4 063 387 109,5 %
1200 Politisk sekretariat 6 681 6 898 -217 96,9 %
1201 Lærlinger 3 907 4 067 -160 96,1 %
1300 Personal 5 435 5 733 -298 94,8 %
1400 Økonomi/IT 14 085 14 223 -138 99,0 %