Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Medarbeidarar

Kommunemål: Klepp kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Sjukefråvær Statistikk Under 6 % 6,9 % ikkje oppnådd forverra
Tilfredse arbeidstakarar Medarb.kartl. 5 ikkje kartlagt - -

 

Kommunemål: Kompetente medarbeidarar
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Fagpersonell i alle fagstillingar Kommunale data ped.leiarar og styrarar i komm.bhg: 100 % 81 % ikkje oppnådd ny
Fagpersonell i alle fagstillingar Kommunale data sjukepl.inst: 100 % 70 % ikkje oppnådd ny
Fagpersonell i alle fagstillingar Kommunale data sjukepl.hjm.syk:100 % 92 % ikkje oppnådd ny
Auke i talet på lærlingar Kommunale data 2 pr tusen innb 1,7 ikkje oppnådd forverra