Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 1B - drift

Rekneskapsskjema 1B - drift Rekneskap Oppr.budsjett Registert budsjett Rekneskap i fjor
SENTRALADMINISTRASJONEN        
UTGIFTER 44627103 42423000 43662882 41962309
INNTEKTER -5314221 -4350000 -4350000 -6331017
NETTO 39312882 38073000 39312882 35631292
SKULE OG BARNEHAGE        
UTGIFTER 490705765 469748000 473112223 463169895
INNTEKTER -85630292 -65031000 -68036750 -79543210
NETTO 405075473 404717000 405075473 383626684
HELSE- OG SOSIAL        
UTGIFTER 466746281 461277000 451822537 426476248
INNTEKTER -143036415 -146333000 -128112671 -121575534
NETTO 323709866 314944000 323709866 304900714
LOKAL UTVIKLING        
UTGIFTER 145337001 123355000 138838879 135709402
INNTEKTER -68372574 -43819000 -59490507 -60974090
NETTO 76964427 79536000 79348372 74735311
KYRKJELEG FELLESRÅD        
UTGIFTER 8825802 8197000 8197000 7909000
INNTEKTER -71862 0 0 0
NETTO 8753940 8197000 8197000 7909000
V.A.R.        
UTGIFTER 55978233 52349000 53720000 58645964
INNTEKTER -55978233 -52349000 -53720000 -58645964
NETTO 0 0 0 0
SUM ALLE UTG. 1212220185 1157349000 1169353521 1133872817
SUM ALLE INNT. -358403597 -311882000 -313709928 -327069815
NETTO 853816588 845467000 855643593 806803002

For nærare opplysningar om tala og verksemda blir det vist til rapportane frå etatane med tal og kommentarar.