Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 9 - Årsverk

  2014 2013 2012
Tal på aktive årsverk pr. 31.12. totalt  1003,5 1018 990,8
Tal på tilsette 31.12. totalt  1535 1478 1533
Tal på fast tilsette inkl. permisjon med og utan lønn  1363 1337 1303
Ta på tilsette kvinner fast  1154 1133 1109
% del kvinner  84,7 % 84,7 % 85,1 %
Tal på tilsette menn fast  209 204 194
% del menn  15,3 % 15,3 % 14,9 %
Tal på kvinner i leiande stillingar  42 44 44
% del kvinner i leiande stillingar  70 % 68,8 % 71 %
Tal på menn i leiande stillingar  18 20 18
% del menn i leiande stillingar  30 % 31,2 % 29 %
       
FORDELING HEILTID/DELTID 2014 2013 2012
Tal på tilsette i deltidsstillingar fast  675 639 609
Tal på kvinner i deltidsstillingar fast  628 586 567
Ta på menn i deltidsstillingar fast 47 53 42
% del tilsette i deltidsstillingar 49,5 % 47,8 % 46,7 %
% del kvinner i deltidsstillingar 54,4 % 51,7 % 51,1 %
% del menn i deltidsstillingar 22,5 % 26,0 % 21,6 %
% kvinner sin del av deltidsstillingar  93 % 91,7 % 93,1 %
% menn sin del av deltidsstillingar  7 % 8,3 % 6,9 %