Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 8 - Lønn administrasjonssjef og ordførar

Lønn til administrasjonssjef og ordførar 2014 2013 2012
Rådmann:      
Lønn Klepp kommune  971434 846871 609791
Lønn Klepp kommune (konstituert frå august)     304666
Sykehuset i våre hender   ubetalt  
Lyefjell avlastingsheim   ubetalt  
Time sparebank forstanderskap 6000    
Ordførar:      
Lønn 948903 921307 811768
Bedriftsforsamling Lyse  62500 2500 2500
Styreverv Jæren industripartner AS   35000 35000
Bankråd SR-bank Jæren 4500 1500  
Rogaland Brann og Redning IKS 4000    
Det er ikkje inngått etterlønnsavtale med administrasjonssjefen. 

 

Revisjonshonorarer eks. mva 2014 2013 2012
Honorar for rekneskapsrevisjon/attestasjonar Deloitte 401581 412876 361856
Forvaltningsrevisjon Deloitte 211268 483991 109980