Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 4 - Sjølvkostgrunnlag

Sjølvkostområde vatn

Sjølvkostområde vatn 2014 2013
Brukarbetalingar/salsinntekt -17567895 -15379129
Direkte kostnader 18905747 13994859
Indirekte kostnader 175442 122380
Netto kapitalkostnader 757150 904721
Overskot(-)/underskot 2270444 -357169
IB sjølvkostfond 357169 0
Kalkulatoriske renter på fond -9527 0
Året sitt bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 1903748 -357169
UB sjølvkostfond 0 357169
Sjølvkostandel 0,89

1,02

Sjølvkostområde avløp

Sjølvkostområde avløp 2014 2013
Brukarbetalingar/salsinntekt -16534916 -15259605
Direkte kostnader 16614890 13820510
Indirekte kostnader 175442 122380
Netto kapitalkostnader 1685399 2096730
Overskot(-)/underskot 1940815 780015
IB sjølvkostfond 0 468574
Kalkulatoriske renter på fond 8016 12323
Årets bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 1948831 780015
UB sjølvkostfond 0 0
Sjølvkostandel 0,89 0,95

Sjølvkostområde renovasjon

Sjølvkostområde renovasjon 2014 2013
Brukarbetalingar/salsinntekt -15256388 -13761108
Direkte kostnader 16524962 14305457
Indirekte kostnader 100221 73140
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskot(-)/underskot 1368795 617489
IB sjølvkostfond 569903 1156964
Kalkulatoriske renter på fond -15273 30428
Året sitt bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk -783619 617489
UB sjølvkostfond 0 569903
Sjølvkostandel 0,92 0,96

Sjølvkostområde slam

Sjølvkostområde slam 2014 2013
Brukarbetalingar/salsinntekt -610944 -473315
Direkte kostnader 604524 487321
Indirekte kostnader 25000 23900
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskot(-)/underskot 18580 37906
IB sjølvkostfond 329701 358187
Kalkulatoriske renter på fond -8836 -9420
Året sitt bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 319957 37906
UB sjølvkostfond 319957 329701
Sjølvkostandel 0,97 0,93

Sjølvkostområde byggesak

Sjølvkostområde byggesak 2014 2013
Brukarbetalingar/salsinntekt -3002306 -3704568
Direkte kostnader 3933307 3543582
Indirekte kostnader 95321 91986
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskot(-)/underskot 1026322 -69000
IB sjølvkostfond 408044 330356
Kalkulatoriske renter på fond -10936 -8688
Avsett til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 607342 -408044
UB sjølvkostfond 0 408044
Sjølvkostandel 0,75 1,02

Sjølvkostområde oppmåling

Sjølvkostområde oppmåling 2014 2013
Brukarbetalingar/salsinntekt -3016381 -3407253
Direkte kostnader 3209384 2487376
Indirekte kostnader 162886 155877
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskot(-)/underskot 355740 -764000
IB sjølvkostfond 764000 0
Kalkulatoriske renter på fond -20475 0
Avsett til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 335265 -764000
UB sjølvkostfond 428735 764000
Sjølvkostandel 0,89

1,29

Sjølvkostområde plan

Sjølvkostområde plan 2014 2013
Brukarbetalingar/salsinntekt -1645706 -878586
Direkte kostnader 2422811 2549303
Indirekte kostnader 44589 44136
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskudd(-)/underskudd 821694 1714853
Sjølvkostandel 0,67 0,34
Ingen sjølvkostfond