Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 2 - Fond og fondsavsetningar

Alle avsettingar

Alle avsettingar   Rekneskapsåret Forrige år 
Avsettingar   60782565 54963248
Bruk av avsettingar    -43483828 -3721310
Udekka   0 -299178
Netto avsettingar    17298737 50942761

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond   Rekneskapsåret Forrige år
IB 0101   102476631 92687286
Avsettingar driftsrekneskapen   43443370 28762310
Bruk av avsettingar driftsrekneskapen   -28564555 -18972966
Bruk av avsettingar investerings-rekneskapen   -762076  
UB 31.12   116593370

102476631

 

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond   Rekneskapsåret Forrige år
IB 0101   10563407 9396885
Overf.frå inv.fond til driftsfond     142047
Avsettingar   5311980 5408164
Avs./bruk div.255 - fond netto   -27794 -25853
Bruk av avsettingar   -4368680 -4357836
UB 31.12   11478913 10563407
*Avset. renter tilfluktsromsfond Sivilforsvaret  
UB 31.12 viser saldoen på bundne driftsfond. Bruk av fondet sine midlar er bundne til bestemte formål og kan ikkje endrast av kommunestyret. 

Ubundne investeringsfond

Ubundne investerings fond   Rekneskapsåret Forrige år
IB 0101   11939666 5752707
Avsettingar   6186959
Bruk av avsettingar  
UB 31.12   11939666 11939666
UB 31.12 viser saldoen på ubundne investeringsfond. Fondet kan disponerast fritt av kommunestyret til investeringsformål. 

Bundne investeringsfond

Bundne investerings fond   Rekneskapsåret Forrige år
IB 0101   14661676 7160663
      -142047
Avsettingar   11483968 11338518
Avs./bruk div.255 - fond netto   27794 25853
Bruk av avsettingar   -9788518 -3721310
UB 31.12   16384920 14661676
**Avset. renter tilfluktsromsfond Sivilforsvaret  
* Inkluderer ekstraord. avdrag på startlån som er tilbakebet 2013 skal tilbakebet 2014 til Husbanken
UB 31.12 viser saldoen på bundne investeringsfond. Bruk av fondet sine midlar
er bunde til bestemte investeringsformål og kan ikkje endrast av kommunestyret.