Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 10 - Finansielle omløpsmidlar

Aktiva klasse Bokført verdi pr 31.12.2014 Anskaffingskost Marknadsverdi inkl påløpte renter Året sitt resultatførte verdiendringer, utbytte og renter
Kontantar 9208566 9208566 9209209 191091
Aksjar og aksjefond 2390112 2108952 2390112 515730
Obligasjonar 31775754 31200198 31889483 1035499
Sertifikat 0 0 0 0
Derivat 0 0 0 0
Sum 43374432 42517715 43488804 1742321
Forvaltningsprovisjon            -217615
Resultat 2014       1524706