Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 5 - Aksjar og andelar

Selskapets namn Investert beløp Endringar i året Bokført verdi
Eigenkapitalinnsk. KLP 16014069 2025596 18039665
Aksjar Allservice 1000   2
Aksjar Allservice 10000   1000
Rogalands mediesenter 25000   1
Jæren Industripartner 185000   185000
Andelar Sele fyllplass/IVAR 1337474   1337474
Nord Jæren bomselskap 60000   40000
Foreiningen Norden     5
Andelar i A/L Biblioteksentralen 2400   8
Andelar Attende A/S 60000   6
Aksjar i Klepp Energi 30700000   30700000
Aksjar i Lyse Energi 42670000   42670000
SUM 91064943 2025596 92973161
Antal aksjar i Klepp Energi AS er 30 700 kvar på kr 1 000 
Antal aksjar i Lyse Kraft AS er 42 670 kvar på kr 1 000  
Aksjar med bokført verdi på eit lite kronebeløp, har liten eller ingen marknadsverdi.
Beløpa står oppført i balansen for å visa at Klepp kommune har kjøpt slike aksjar eller andelar.