Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskap

Hovudoversikta er tabelloppsett av Klepp kommune sitt rekneskap i samsvar med kommunelova. Det er oppstillingar for drift, investering og balanse, samt arbeidskapital (anskaffing og bruk av midlar).

Økonomisk oversikt drift, investering, balanse og samt anskaffing og bruk av midlar er like for alle kommunar.

Rekneskapsskjema er tilpassa verksemda slik ho er organisert i Klepp.