Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat Etat for lokal utvikling
Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
Vedteken budsjettramme 65918 70401 76422 79536
Vedtekne endringar i budsjettramme 270 0 0 0
Interne omfordelingar ramme 50 5275 0 -188
Budsjettramme pr 31.12 66238 75676 76472 79348
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 63002 73069 73463 73968
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 3236 2607 3009 5380
Avsetning/bruk av avsetning (-) 3036 340 1272 2996
Disponible midlar på fond 3036 3266 3533 3701
Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 3036 3266 3533 3701

 

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
4001 Administrasjon LU 9 231 10 123 -892 91,2 %
4002 Plan og næring 3 293 4 173 -880 78,9 %
4003 Prosjektstyring 0 16 -16 0,0 %
4100 Byggesak 455 43 412 -
4200 Landbruk 2 495 2 664 -169 93,7 %
4300 Kultur 12 362 13 502 -1 140 91,6 %
4400 Bibliotek 4 095 4 100 -5 99,9 %
4500 Vedlikehald 18 999 19 566 -567 97,1 %
4501 Vedlikehald rehabilitering 982 2 200 -1 218 44,6 %
4600 Reinhald 12 574 13 413 -839 93,7 %
4700 Park 3 551 3 924 -373 90,5 %
4800 Samferdsel 5 932 5 624 308 105,5 %