Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Postliste

På postlista til Klepp kommune kan du lesa alle dokument som går inn og ut frå kommunen, sortert på dato. Alle dokument er offentlege dersom det ikkje er gjort unntak heimla i lov. Postlista blir publisert på nettsida innan kl 10, dagen etter. Den er tilgjengeleg på nettsida i tolv månader. For innsyn i eldre dokument, ta kontakt med dokumentsenteret på telefon 51 42 98 00

Regelverk

Lov om arkiv (arkivlova): http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova): http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16