Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Utleigelokale

Lokaler i Klepp rådhus

Adr: Solavegen 1,  4351 Kleppe

Me tek førebels ikkje i mot nye bestillingar.

Smittevernreglar ved leige av kulturlokaler (sist oppdatert: 20.04.2021)

Kontakt:

Tlf: 51429800

E-post: kultur@klepp.kommune.no

 

Adr. 3. etg. Fredheimsvegen 4, 4350 Kleppe

Borddekking til 90 personar
Branngodkjent for 110 personar

Utleigereglement
Nøkkel fås hos innbyggerservice på Klepp rådhus

Prisar:

Arrangement/møte for lag/organisasjonar: 300 kr
Organisasjonar som ikkje er registrerte i Klepp - dobbel pris
Privat arrangement: 1.200 kr

 

Tilgjengeleg utstyr:

Prosjektor og skjerm
Mikrofon/forsterkar
Teleslynge
Wi-fi (passord via SMS)
Piano

Bilete og kart, Fredheimsloftet:

 

 Adr. Haugabakkavegen 9, 4352 Kleppe

Huset er ein del av anlegget til Jærmuseet.

Borddekking for opptil 30 personar
Toalett i kjellar via trapp frå utsida

Utleigereglement

Nøkkel fås hos innbyggerservice på Klepp rådhus

Prisar:

Arrangement/møte for lag/organisasjonar: 100 kr
Privat arrangement: 500 kr

Bileter og kart, Folgehuset:
Adresse: Austvegen 46, 4340 Bryne'

Utleigereglement
Sjekkliste ved arrangement
Brannansvar 

Nøkkel fås hos innbyggerservice på Klepp rådhus

Priser:
Lag/foreninger i Klepp kommune

Storsal

Kjøkken

Styrerom

400 kr

300 kr

gratis

     

Privat utleige til personer i Klepp kommune /

Lag og foreninger i andre kommuner

Storsal

Kjøkken

Barnebursdag

700 kr

300 kr

500 kr / 700 kr m/kjøkken

     
Leige av lagerrom pr.år Lagerrom 1000 kr pr. år

 

Om bygget:

Kulturavdelingen har overtatt eit av bygga som tilhøyrte Tu gamle skole. Dette er det eldste bygget, kor den tidlegare gymsalen var. Bygget skal brukast til kulturaktivitet i regi av lag, organisasjoner og grupper. Her er det møterom av ulike slag, kjøkken/ kokemuligheter m.m. Bygget kan brukast både til fast aktivitet og til sporadiske møter. Storsalen kan brukast til mindre forestillinger og arrangement m.m.

Vi legger i utgangspunktet opp til sambruk i dei fleste rom. Det betyr at romma skal kunne brukast av meir enn ei gruppe/eit lag. Vi legger også opp til at folk må ordne seg sjølv og hjelpe seg sjølv med det meste: Rydde, gjere reint osv.

Dersom dette kan være interessant for ditt lag/ forening, så ta kontakt med kulturavdelinga: 

Kultur- og fritidskonsulent, Tone Michelle Rønningsen, Tlf. 404 36 248

(tmr@klepp.kommune.no)

Kultursjef, Ulf Ludvigsen, Tlf. 994 44 829

(ulf.ludvigsen@klepp.kommune.no)

Adr. Hattelandsvegen 111, 4352 Kleppe

I kjellarlokalene på Storhaug barnehage har kommunen øvingslokale til utleige for band. 

Prisar:

400 kr per person i halvåret

Kontakt:

Gunnar Tønnesen, musikkonsulent

Tlf: 93 49 37 60

Adr: Stasjonsvegen 26 A, 4350 Kleppe

Kalender for idrettshallen

Reglement

Kontakt:

Tlf: 51 78 43 50

Gå inn på husa sine nettsider for meir info 

Samfunnshus:
Bore samfunnshus

Orre samfunnshus
Orstadhuset 

Klubbhus/Idrettshallar:
Kåsenhallen
Orrehallen
Klubbhus, Klepp BMX

Grendahus:
Horpestad Grendahus
Grendahuset Klepp Stasjon

Bedehus: 
Bore Bedehus
Orre Bedehus
Kleppe Bedehus
Bedehuset Betania