Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Utleigelokale

Klepp kommune har fleire lokale for utleige til arrangement og møtevirksomhet; festsalen og kommunestyresalen i Klepp rådhus, Klepphallen, Fredheimsloftet, Folgehuset og hovedbygget på Tu gamle skule. Lokale på Tu kan leigast på fast basis av organisasjonar i Klepp. Ta kontakt med administrasjonen for å høyre om ledig kapasitet. Klikk elles på dei ulike stadane under for meir info om fasilitetar, prisar og utleigereglement.

Leige av lokale i Klepp rådhus

Adr: Solavegen 1, Kleppe

Festsalen

Kommunestyresalen

Klepphallen

Kalender for idrettshallen

Reglement

Adr: Stasjonsvegen 26 A, Kleppe

Ta kontakt på telefon 51 78 43 50

Fredheimsloftet

Adr. 3. etg. Fredheimsvegen 4, 4352 Kleppe
Borddekking til 90 personar
Branngodkjent for 110 personar

Tilgjengeleg utstyr:
Prosjektor og skjerm
Mikrofon/forsterkar
Teleslynge
Wi-fi (passord via SMS)
Piano

Prisar: 
Arrangement/møte for lag/organisasjonar: 300 kr
Organisasjonar som ikkje er registrerte i Klepp - dobbel pris
Privat arrangement: 1.200 kr
Utleigereglement
Nøkkel fås på Kulturavd. 2, etg. på Klepp rådhus

Kontakt: 51429860 eller tove.iren.skaar@klepp.kommune.no

Bilete og kart, Fredheimsloftet:
(trykk på bileta for å få dei større)

 

 


Folgehuset

Adr. Haugabakkavegen 9, 4352 Kleppe

Huset er ein del av anlegget til Jærmuseet.

Borddekking for opptil 30 personar
Toalett i kjellar via trapp frå utsida
Prisar: Arrangement/møte for lag/organisasjonar: 100 kr
Privat arrangement: 500 kr
Utleigereglement

Kontakt: 51429860 eller tove.iren.skaar@klepp.kommune.no

Bileter og kart, Folgehuset:
(trykk på bileta for å få dei større) 
Lag- og foreningslokaler på Tu

Tu gamle skule

Kulturavdelingen har overtatt det eine bygget på Tu gamle skole. Dette er det eldste bygget, der bl.a. den tidlegare gymsalen ligg. Bygget skal brukast til kulturaktivitet i regi av lag, organisasjoner og grupper. Her er det møterom av ulike slag, kjøkken/ kokemuligheter m.m. Bygget kan brukast både til fast aktivitet og til sporadiske møter. Storsalen kan brukast til mindre forestillinger og arrangement m.m.

Vi legger i utgangspunktet opp til sambruk i dei fleste rom. Det betyr at romma skal kunne brukast av meir enn ei gruppe/eit lag. Vi legger også opp til at folk må ordne seg sjølv og hjelpe seg sjølv med det meste: Rydde, gjere reint osv.

Leigeprisar
Utleigereglement
Sjekkliste ved arrangement
Brannansvar

Dersom dette kan være interessant for ditt lag/ forening/ gruppe, så ta kontakt med oss på kulturavdelinga:

Tove Iren Skaar: 51 42 98 60/404 36 248 (tove.iren.skaar@klepp.kommune.no)

Ulf Ludvigsen: 51 42 98 68/ 994 44 829 (ulf.ludvigsen@klepp.kommune.no)

Øvingslokale på Storhaug

I kjellarlokalene på Storhaug barnehage har kommunen øvingslokale til utleige for band. 
Kontakt: Gunnar Tønnesen, musikkonsulent, 93 49 37 60.

Adr. Hattelandsvegen 111, 4352 Kleppe

Private utleigelokale

Gå inn på husa sine nettsider for meir info

Samfunnshus:
Bore samfunnshus

Orre samfunnshus
Folkehjelphuset
Orstadhuset 

Klubbhus/Idrettshallar:
Kåsenhallen
Orrehallen
Klubbhus, Klepp BMX

Grendahus:
Horpestad Grendahus
Grendahuset Klepp Stasjon

Bedehus: 
Bore Bedehus
Orre Bedehus
Kleppe Bedehus
Bedehuset Betania