Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilrettelagt fritid

Tilbod for innbyggjarar i Klepp kommune med nedsett funksjonsevne.

Meir informasjon finn du i aktivitetskalenderen nederst på sida

Påmelding til kulturavdelinga så langt det er ledig plass.

Bading Sirkelen

Alder: Alle

Dag: Onsdag

Stad: Sirkelen 

Om: Ope bassengtilbod i varmtvannsbasseng. Bassenget er tilrettelagt for rullestolbrukarar. Dei med særleg behov for varmtvannsbasseng er spesielt velkomne. 

Folkedans, Krosshaug Ungdomslag

Alder: Frå 14 år

Dag: Torsdag

Stad: Fredheim 

Om: Folkedanstilbodet er særleg tilrettelagt for utviklingshemma. 

Aktivitetsgruppe for barn/unge

Alder: Frå 10 år.

Dag: Tordag

Stad: Klepp dagsenter 

Om: Sosial gruppe med varierte tilrettelagte aktivitetar. Gruppa held til på Klepp dagsenter 

Aktivitetsgruppe ungdom/unge vaksne

Alder: Frå 15 år.

Dag: Måndag

Stad: Ikkje fast møtestad. 

Om: Gruppa drar ut på ulike aktivitetar. Den er spesielt tilrettelagt for ungdom med ADHD, men andre kan og delta.

Bowlinggruppe

Alder: Frå 16 år

Dag: Ein onsdag og ein fredag i månaden 

Stad: Stadion Bowling, Bryne

Om: Interkommunalt tilbod ein onsdag og ein fredag i månaden på Bryne. Tilbodet er tilrettelagt for utviklingshemma. 

Kulturgruppe

Alder: Alle over 18 år.

Dag: Tystadag 

Stad: Klepp dagsenter 

Om: Gruppa har ulike aktivitetar og nokre gonger utflukter.

Teatergruppe, Unikt teater

Alder:  Frå 13 år og oppover.

Dag: Måndag i oddentalsveker 

Stad: Klepp ungdomsskule 

Om: Aktivitet for utviklingshemma. Interkommunalt samarbeid mellom Klepp-, Time-, Hå- og Gjesdal kommune. Drama, dans og musikk. For tida er det venteliste på dette tilbodet.

Humla

Alder: Frå 18 år

Dag: Måndag i partallsveker 

Stad: Sivdamssenteret, Bryne

Om: Ope tilbod for utviklingshemma. Det er kiosk med tilbod av varm mat. Aktivitetskveldar og temakveldar, haust- og vårfest. Inga påmelding, men ein kan kjøpe medlemskort. Interkommunalt samarbeid Klepp- og Time kommune.

Meir informasjon finn du i aktivitetskalenderen nederst på sida

Gnisten

Tilbod til vaksne over 18 år innan psykisk helse. Friluftsgruppe, kafe, tema- og aktivitetstilbod, samt brukarstyrt tilbod. Alle vekedagar unntatt fredag og laurdag. Gnisten held til på Fredheim 2. etg.

Musikk, dans og drama

Interesserte kan ta kontakt med rektor i kulturskolen.

Handball, Klepp idrettslag

Hu-laget for ungdom og vaksne med utviklingshemming. Trening kvar fredag i Klepphallen. Laget deltar i lokal serie og speler kampar gjennom heile året.

Tilrettelagt idrettstilbod

Tilbod for personar med fysisk funksjonsnedsetting. Tilpassa trening for barn og unge 10-17 år på Jæren. Voll IL, Nye Bore idrettshall tysdagar.

Tilrettelagt og inkluderande allidrett

Tilbodet er ope for alle mellom 9-14 år. Variert trening med vekt på balanse, styrke og koordinasjon. Orstad IL, Orstadhuset torsdagar.

Torsdagstreff

Ope for alle. Andakt, aktivitetar og turar. Klepp kyrkje torsdagar. 

Meir informasjon finn du i aktivitetskalenderen nederst på sida

Friluftsliv for alle

Tilrettelagt for personar med ulik funksjonsnedsetting. Aktivitetar som tur, tursti matlaging på bål m.m. Annakvar tysdag, Friluftslåven v/Gramstad, vaksne. Stavanger turistforening.

Torsdagstur for ungdom

Tur for ungdom med funksjonsnedsetting 1 gong pr månad. Møt opp ved Friluftslåven v/Gramstad. Stavanger turistforening.

Golf grønn glede

Golftilbod ope for alle uansett funksjonsnivå eller golfkunnskapar. Tysdagar og torsdager vaksne, tysdagar, barn/unge torsdager. Jæren golfklubb, Grødem.

Onsdagskafe,  Zion

Kafekveld for vaksne siste partallsveke i månaden.

Sundagstreff

Ein sundag i månaden. Tilrettelagt gudsteneste og aktivitetar for personar med utviklingshemming. Bryne kyrkje, peisestova.

Kafe Biå

Sosial møtestad tilrettelagt for utviklingshemma vaksne over 18 år, med dans og underhaldning. Måndagar i partallsveker. Ganddal bydelshus v/teaterverkstaden. Inngangspengar.

Måndagsklubben 

Sosial møtestad tilrettelagt for utviklingshemma frå 14-25 år. Salg av mat og ulike aktivitetar/spel. Ganddal fritidssenter måndagar i oddetallsveker.

Fredagstreffen

Sosial møtestad tilrettelagt for utviklingshemma over 16 år, med dans til levande musikk. Det er to fredagstreff i året, eit sumartreff og eit juletreff. Lura bydelshus. Bindande påmelding og inngangspengar.

Røde kors-klubben

Tilbod til utviklingshemma over 16 år med ulike aktivitetar. Annakvar onsdag i oddetallsveker. Roald Amundsensgate i Sandnes.

Ope bassengtilbod/bading

Tilbod til personar med utviklingshemming, tilrettelagt for rullestol v/helsebassenget, Varatun psykiatriske senter, torsdagar. Tilbodet er gratis.

Kulturkafe 

Sosial møtestad for personar med utviklingshemming. Torsdagar med aktivitetar som bingo, disko og quiz. Sal av mat og drikke. Inngangspengar.  Ein måndag i månaden med levande musikk. Sal av mat og drikke. Inngangspengar. Hå kulturtorg.

Følgjekort/ledsagerbevis -  for personar med nedsatt funksjonsevne.

Personar med funksjonsnedsetjing, som har behov for følgje for å kunne delta på ulike kultur- og fritidsarrangment kan, etter søknad få utstedt følgjekort/ledsagerbevis. Ordninga i praksis: Eigaren av kortet betaler gjeldande pris, mens følgjeperson/ledsager går gratis. Ordninga er avgrensa til dei arrangement, kulturinstitusjonar m.m. som har akseptert ordninga med følgjekort/ledsagerbevis. Ordninga gjeld ikkje for personar som har fått nedsatt funksjonsevne etter fylte 60 år. 

Søknadskjema 

Klepp kommune ynskjer å gje personar med nedsatt funksjonsevne høve til å realisera eigne ønskje om ferire og turaktivitet. 
Søknadsfrist 1. mars.

Retningslinjer for tilskot til følgjeperson på tur

Else Havik, fritidskonsulent

tlf: 51429867
epost: else.havik@klepp.kommune.no

Aktivitetskalender  

Aktivitetsgruppe for barn 

Bowling

Ungdomsgruppe

Sirkelen bading

Kulturgruppe for voksne