Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilrettelagt fritid

Program vår 2019

Aktivitetskalender 

Aktivitetsgruppe
 

Bowling

Tirsdagsgruppe

Sirkelen bading

Ungdomsgruppe 

Ledsagerbevis

Følgjekort/ledsagerbevis -  for personar med nedsatt funksjonsevne.

Personar med funksjonsnedsetjing, som har behov for følgje for å kunne delta på ulike kultur- og fritidsarrangment kan, etter søknad få utstedt følgjekort/ledsagerbevis. Ordninga i praksis: Eigaren av kortet betaler gjeldande pris, mens følgjeperson/ledsager går gratis. Ordninga er avgrensa til dei arrangement, kulturinstitusjonar m.m. som har akseptert ordninga med følgjekort/ledsagerbevis. Ordninga gjeld ikkje for personar som har fått nedsatt funksjonsevne etter fylte 60 år. 

Søknadskjema 

Følgjeperson ved ferietur

Klepp kommune ynskjer å gje personar med nedsatt funksjonsevne høve til å realisera eigne ønskje om ferire og turaktivitet. 
Søknadsfrist 1. mars.

Retningslinjer for tilskot til følgjeperson på tur


Kontakt

Else Havik
tlf: 51429867
epost: else.havik@klepp.kommune.no