Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

KULA

KULA-registeret er eit landsomfattande oversyn over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Landskapa som vert valde ut, skal saman vise mangfaldet i historia vår - korleis menneske har levd i og brukt landskapet, kva som har skjedd der og kva spor frå tidlegare tider som finst der. Riksantikvaren ønsker at kommunane innarbeider KULA-områdane i kommuneplanar og andre planar, ved å gje dei omsynssone med retningsliner og knyte generelle føresegner til dei.

Jærkysten er eit av 17 områder i Rogaland som er foreslått. Låg-Jæren er blant dei rikaste fornminneområdane i landet og her finnes kulturminner frå alle periodar av forhistoria. 

 

For meir informasjon om KULA:

INFOSKRIV 2020

HØRINGSUTKAST - ROGALAND

Den stjerneforma røysa på Sele Feistien fyr i bakgrunnen Foto: Guro Skjelstad, Rogaland Fylkeskommune