Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kulturpris

9.1     
Kulturprisen kan delast ut kvart år, eller det politiske organet som har ansvar for kultursaker gjer vedtak om slik tildeling.

9.2
Prisen skal vera:
-  eit diplom 
-  ein statuett

9.3     
Prisen kan delast ut til einskildpersonar eller lag med tilknyting til Klepp som dei siste åra har markert seg på eitt eller fleire av desse områda:

  • markert seg på ein positiv måte innan kunst, kultur og/eller organisasjonsarbeid
  • har skapt positiv merksemd om Klepp utanfor kommunegrensene
  • har gjort særleg og merkbar positiv innsats i nærmiljøet

9.4     
Ordføraren står for overrekkinga av prisen. 

9.5     
Frist for å koma med framlegg om kandidater til kulturprisen er 1. oktober.

Informasjon om prisen og frist for å koma med framlegg blir annonsert seinast 3 veker før fristen går ut.

9.6      
Det politiske organet som har ansvar for kultursaker avgjer tildeling av kulturprisen. Om ikkje anna taler for det, blir prisen delt ut på det kommunale nyttårsarrangementet.