Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilskot

Kommunal støtte til kulturarbeid

 

Klepp kommune tildeler midler til kulturarbeid etter retningslinjer vedteke politisk i Hovudutval for lokal utvikling. Retningslinjene finn du i linken under.

Retningslinjer for støtte til kulturarbeid i Klepp kommune 

Søknadskjema Søknadsfrist:
Starttilskot Heile året
Driftstilskot kultur- og idrettsforeiningar  1. mars
Vedlikehald av idrettsanlegg
1. mars
Investeringar i kulturanlegg (nyanlegg) 1. okt
Inventar og utstyr 1. okt
Tilskot eliteidrett 1. okt
Utstyr leikeplass 1.april

 


Kulturstipend
Idrettsstipend

Tilskot til verneverdige bygningar

Pris for god byggeskikk

Om ein ikkje nyttar dei elektroniske skjema kan ein sende søknaden til postmottak@klepp.kommune.no 

 

 


1. okt
1. okt 

1. mars

1. mars

Kommunal påskjønning

Kommunal påskjønning kan bli gitt til einskildpersonar med bustadsadresse i Klepp eller lag registrerte i Klepp som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL. Påskjønning gjeld for junior (året ein fyller 16), senior og veteran.

Vi ber om skriftleg melding om namn, adresse og opplysning om prestasjon til postmottak@klepp.kommune.no.

                                                                  Innmeldingsfrist 1. desember

Spelemidlar

Informasjon om spelemidlar                              Søknadsfrist 1. oktober      

Private tilskot

Midler frå Sparebankstiftelsen Klepp til almennyttige formål            
www.sparebankstiftelsenklepp.no                                      Søknadsperiode 1:  1.mars til 30.april
                                                                                           Søknadsperiode 2:  1.september til 31.oktober

http://www.gjensidigestiftelsen.no/                                                     Frist 15. september

Momskompensasjonsordninga

Frivillege lag og organisasjonar kan søkje lotteri- og stifelsestilsynet om momskompensasjon.  
Les meir om ordninga her: https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/velg-soknadsmodell/

Ledsagerbevis

Følgjekort/ledsagerbevis - for personar med nedsatt funksjonsevne. 

Personar med funksjonsnedsetjing, som har behov for å kunne delta på ulike kultur- og fritidsarrangement kan, etter søknad få tilstedt følgjekort/ledsagerbevis.
Ordninga fungerer slik: Eigaren av kortet betaler gjeldande billettpris, mens følgjeperson/ledsager går gratis. 
Ordninga er avgrensa til dei arrangement, kulturinstitusjonar m.m. som har akseptert ordninga med følgjekort/ledsagerbevis. Ordninga gjeld ikkje for personar som har fått nedsatt funksjonevne etter fylte 60 år.

Søknadsskjema ledsagerbevis                              Søknadsfrist heile året

Følgjeperson til ferietur

Søknandsskjema og retningslinjer for følgjeperson til ferietur            Søknadsfrist 1. mars