Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Jakt og fiske

Før det blir jakta skal det avleggast jegerprøve.

Jegerprøveeksamen kan du ta hjå kommunen, det er berre å ringje og bestille tid etter gjennomført jegerprøvekurs.

Jakt på småvilt og fugl

Retten til jakt høyrer til grunneigar. Ta kontakt med grunneigar for løyve til jakt.

Jakttid for dei ulike artane finn du her.

Jakt på rådyr

Jakt kan bare finna stad innanfor eit godkjent jaktvald (jaktområde). Kommunen skal godkjenna jaktvalda. Minste areal for godkjenning er 500 dekar.

Frist for å sende inn endring av vald er 1. april.

Frist for å sende inn godkjenning av nytt vald er 1. mai.

Søknadsskjema for godkjenning av jaktvald

Forskrift for forvaltning av hjortevilt

Fiske i sjø

I sjø er det fritt fiske. Ver merksam på at det er eigne reglar for fiske nær elveos.

Fiske i ferskvatn 

Rett til fiske i ferskvatn høyrer til grunneigar. Spør difor grunneigar før du starter fiske.

For fiske i Figgjoelva må du kjøpa fiskekort.

I Frøylandsvatnet kan du fiska fritt på enkelte strekningar, sjå informasjonstavler ved vatnet.