Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Fullmånekonsertane

Fullmånekveldane i Klepp 2021

Det er for tida nokså vrient å laga eit program for Fullmånekveldane i Klepp, der ein faktisk kan halde det ein lovar. Stadige endringar i smittevernsreglane set rammar for korleis kvar einskild konsert kan haldast, og om den i det heile kan gå av stabelen.

Om dei planlagde konsertane for 2021 kan haldast, vil det koma info om, om lag ein månad på førehand. All ny informasjon om konsertar og billettsal vil bli publisert her på heimsida og på  Facebook.

Inntil vidare lar me vera å trykkje årsplakat, og me lar einskilde datoar stå opne, for å kunna flytta konsertar, i staden for å avlysa avtalar me allereie har med artistane. 

Program

Etter pause i fire månader prøver Fullmånekveldane i Klepp seg att med ny konsert i Friluftshuset på Orre, onsdag 26. mai, med eit program kalla "Alt som eingong va' - Burns på dialekt".

Peter Fjågesund har omsett ei stor mengde av den skotske nasjonaldiktaren Robert Burns sine dikt til Vest-Telemarkdialekt. Burns sine dikt blei brukt som viser, sunge på tradisjonsmelodiar, nett som mange av Telemark sine mest folkekjære diktarar. Omsettingane blir til ein konsert med to kvedarar frå Telemark, Ingebjørg Lognvik Reinholdt og Åsmund Nordstoga. Med seg har dei ein av samtidas framste felespelarar frå Burns sitt heimland, Sarah Jane Summers. I tillegg har dei med seg dei nyskapande musikarane Juhani Silvola på gitar og Morten Kvam på kontrabass. Det blir nye freske arrangement på skotske folketonar og slåttar, og alt blir sunge på klingande vest-telemål. 

Til no har Burns i hovudsak vore omsett til standard skriftspråk, om enn hovudsakeleg til nynorsk. Men Burns skreiv på dialekt, og bruken hans av dialekt var eit viktig ‘statement’ for å gje prestisje og kraft bak språket til vanlege menneske, som sto utanfor den kulturelle eliten. I tillegg tok han alltid utgangspunkt i den skotske folkemusikken, i både tekst og melodi, dvs. i den musikalske dialekten som han hadde under huda.

Grunna smittevernsreglane er kun 40 billettar tilgjengelege, og konserten er denne gongen kun for folk med heimeadresse i Klepp kommune.

Kjøp billett

Dei me har intensjonsavtalar med i 2021 er:

Torsdag 24. juni: Tønes

Laurdag 24. juli: Arne Skage m. band

Sundag 22. august: Kjell Inge Torgersen

Tysdag 21. september: "The Neil Young Story" m. The Real Neils

Onsdag 20. oktober: De Musikalske Dvergene / John Kirkpatrick (GB)

Fredag 19. november: Skambankt akustisk

Sundag 19. desember: Info kjem seinare

Om fullmånekveldane

Kvar månad ved fullmåne kl. 20.00 arrangerer me konsert i Friluftshuset ved Orrestranda. I Friluftshuset er det plass til 140 publikummarar. Billettprisen er 200,- pr stk. Rullestolbrukere og ledsagere bes kontakte fullmaane@klepp.kommune.no for bestilling av billetter.

Kontakt

Tlf: 51 42 98 00

SMS: 40 43 62 48

Epost: fullmaane@klepp.kommune.no

Andre nettsider: Fullmånekveldane i Klepp og Kultur - Klepp kommune