Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Frivillig.no

Frivillig.no er ein digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige, og er gratis å bruke både for privatpersonar og organisasjonar.

Nettsida drives av Frivillighet Norge med midlar frå Kulturdepartementet, og er et vesentleg verktøy i en kampanje for fellesskap og økt sosial støtte som Helse- og omsorgsdepartementet har løyva midlar til i perioden 2016-2018.

I august 2016 starta ein kampanje retta mot organisasjonar, lag og foreningar med mål om å få flest mogleg til å registrera sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gje både kommunen og innbyggerane oversikt over frivillige organisasjonar lokalt og mangfaldet i frivillige oppdrag folk kan bidra til i lokalmiljøet. 

Frivillig.no kan ein sjekke ut kva ein kan delta i av frivillig arbeid i Klepp, eller registrer deg eller ein organisasjon.

 

Frivillige og ansatte i Oslo Sanitetsforening om Frivillig.no