Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Frivillig.no

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige, lansert 5 desember 2015, og er gratis å bruke både for folk og organisasjoner.

Nettsiden drives av Frivillighet Norge med midler fra Kulturdepartementet, og er et vesentlig verktøy i en kampanje for felleskap og økt sosial støtte som Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler til i perioden 2016-2018.

I august 2016 starter en kampanje rettet mot organisasjoner, lag og foreninger med mål om å få flest mulig til å registrere sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gi både kommunen og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt og mangfoldet i frivillige oppdrag folk kan bidra til i lokalmiljøet. 

Sjekk kva du kan delta i av frivillig arbeid i Klepp, eller registrer deg eller en organisasjon via siden:
Klepp på Frivillig.no

Frivillige og ansatte i Oslo Sanitetsforening om Frivillig.no