Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Den kulturelle spaserstokken

Om den Kulturelle spaserstokken

Målet for den kulturelle spaserstokken er å leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. I hovedsak skal midlane nyttast til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå. Tiltak for eldre som av ein eller annen grunn ikkje får nytta det generelle kulturtilbodet skal prioriterast.  

Er du musikar eller skodespelar, eller utdanna innan andre fag innanfor kunst- og kulturfeltet, og har eit program som passar for Spaserstokken kan du ta kontakt med vedkommande nedanfor. 

Kontakt

Kulturavdelinga 
v/Tove Iren Skaar
51 42 98 60/40436248
tove.iren.skaar@klepp.kommune.no