Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Den kulturelle spaserstokken

Program 2016

 

Om den Kulturelle spaserstokken

Målet for den kulturelle spaserstokken er å leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. I hovedsak skal midlane nyttast til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå. Tiltak for eldre som av ein eller annen grunn ikkje får nytta det generelle kulturtilbodet skal prioriterast.  

Kontakt

Kulturavdelinga 
v/Tove Iren Skaar
51 42 98 60/40436248