Veileder for rørleggere

Kommunalteknikk
Postboks 25
4358 Kleppe
Tlf. 51429750
Fax: 51429762
E-post: postmottak@klepp.kommune.no

Åpningstid:
Kl.07.40-15.10

Besøksadresse:
Solavegen 1
4352 Kleppe

Kontaktpersoner:

Kjersti Ohr
Faglig leder
Dir. telefon 51429769

Lars Terje Meland
Konsulent
Dir. telefon 51429773-------------------------------------------------------
Målgruppe:
Rørleggere og hjemmelshavere
-------------------------------------------------------
Lovverk / hjemmel / vedtak
Plan&bygningslovens §18
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).
Veiledning til teknisk forskrift sanitæranlegg
Sanitærreglement
Forurensingsloven
--------------------------------------------------------

Saksgang:
Nybygg:
Søknad om sanitærabbonent med tilhørende dokumenter fra ansvarshavende sendes inn sammen med søknad om nybygg til kommunen for godkjennelse.
 
Annet arbeid som berører kommunale vann&avløpsledninger sendes inn til godkjenning sammen med søknad om gravetillatelse og tilhørende dokumenter fra ansvarshavende.

 -----------------------------------------------------------------
Linker

Byggsøk
Norvar`s mal for VA-norm

Direktoratet for byggkvalitet
 -----------------------------------------------------------------
Andre skjema

Skjema for montering / demontrering vannmåler