VAL 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 12. september 2011

Klepp kommunestyre har i sak 54/10 Vallogo
vedtatt at det skal haldas val over ein
dag i Klepp kommune.

Valdagen er 12. september 2011.

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2011, 23.05.2011 sak 7/11

Offisielle vallister:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
 

Den lokale valinformasjonen vil bli oppdatert fortløpande:

Korleis gjer eg? Informasjonsfilm om kommunestyre- og fylkestingsvalet

Manntal og stemmerett

Kor kan eg stemma på førehand?

Alle som er registrerte i folkeregisteret får valkort tilsendt i posten.

Stemme heime?

På valdagen er vallokala opne frå kl 09.00 - kl 21.00. Informasjon om kor du skal stemma finn du på valkortet. Er du usikker, ta kontakt med Klepp kommune, tlf 51 42 98 00. Oversikt over stemmestader finn du her.

Valinformasjon frå Kommunaldepartementet: www.valg.no

Valresultatet for Klepp kommune 2011