Utslippstillatelse

Informasjon om forskrift, veileder og søknadskjema om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Ny lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen er vedtatt av kommunestyrene i Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, og trådte i kraft fra 1. januar 2010.
Ny avløpsforskrift for Jæren er hjemlet i Forurensningsforskriften kapittel 12 og gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe (personekvivalenter).
 

Mer informasjon om forskriften, samt veiledning i forbindelse med søknad om utslippstillatelse, finnes på  Jæren vannområde.

Spørsmål om forskriften kan også rettes til Jæren vannområde sitt sekretariatet på tlf 51 97 57 10.

 

Lokal forskrift

Veileder

Søknadsskjema