Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

I Klepp kommune er desse vegane definert som særleg farlege eller vanskelege (for 1. - 4. trinn):

BORE skulekrins:

- RV 507 frå FV 248 (der sykkelstien sluttar) mot Reve.

ORRE skulekrins: 

- Rv 507 på strekninga med 80 km/t sør for Orre gamle kyrkje og til Vikkrossen.

- Fv 216 på strekninga med 70 km/t frå Time grense og fram til avkjørsel til Pollestadmyra.
 


PÅ VEG er Klepp kommune sin kommunedelplan for trafikksikkerhet.