Bomstasjonen på Kåsen

For å koma til Tjøttaparken barnehage må ein passera bomstasjonen. Ein kan søkja om fritak for betaling i denne bomstasjonen dersom ein har barnehageplass i Tjøttaparken barnehage.

Skriv ein søknad og legg ved bekreftelse på barnehageplassen og send det til:

Nord-Jæren Bompengeselskap AS
att: Halvor Aarestad
Postboks 285 Sentrum
4002 STAVANGER