Rullestoldans

Kommunane Klepp, Time, Gjesdal og Hå samarbeider om eit prosjekt med utrpøving av nye tilrettelagde fritidsaktivitetar. Prosjektet legg vekt på deltakarane sin medverknad.

Har du lyst å læra rullestoldans, eller du kan litt og vil friska opp kunstene?

Vi tilbyr treff / kurskveldar for vaksne ein kveld i månaden framover.

 

Dansepartnar: Fint om du har medbrakt. Dersom du ikkje har nokon å dansa med, vil arrangøren gjera sitt beste for å skaffa det. Meld frå om behov ved påmelding.

 

Oppstart: Onsdag 13. oktober klr 18.00 - 19.30

Deretter 2. onsdag i månaden ut april. 7 kveldar i alt.

Kvar? Sekkelageret, Bryne Mølle.

 

Instruktør: Torill Lode.

Deltakaravgift: 50 kroner gongen.

 

Påmelding før: Onsdag 29. september kl 14.00 til adressen under.

Påmeldinga er bindande.

Vi tek atterhald om tilstrekkeleg mange deltakarar. Deltakartala er begrensa.

 

Else Havik tlf: 51429867

epost: else.havik@klepp.kommune.no