Renovasjon

 
                 
                                   
Kontakt                   Gebyrer             Kildesortering          Planer og forskrifter
 
Sele gjenvinningstasjon er fortsatt i drift sammen med stasjonen på Forus. Åpningstider, priser og anna informasjon finner du på IVAR sine hjemmesider.