Referat frå møta i kommunalt FAU

Referat frå møta:

28 oktober 2014 - skule og barnehage 

9 sept. 2014 - skule og barnehage  m/vedlegg: Vedtekter                                                                                              

28. april 2014 - skule og barnehage
Vedlegg: Utviklingsplan

18. mars 2014 - skule og barnehage

4. februar 2014 - skule og barnehage

12. nov 2013 - skule og barnehage

3.sept 2013 - skule og barnehage

7. mai 2013 - skule og barnehage

7. februar 2013 - skule og barnehage
Vedlegg: "Barn sin trivsel - vaksne sitt ansvar"

6. november 2012 - skule og barnehage

4. september 2012 - skule og barnehage
Vedlegg 1: Inspirasjonskveld for tillitvalde foreldre 27.9.2012
Vedlegg 2: Kvalitetskrysset

8. mai 2012 - skule og barnehage

7. februar 2012    -barnehage  -skule

 25. oktober 2011 - skule og barnehage

27. september 2011 - skule og barnehage

17. februar 2011 - skule og barnehage

21. oktober 2010 - skule og barnehage

28. september 2010 - barnehage

9. september 2010 - skule