Postlister

Klepp kommune ønskjer å publisere kommunen sine postlister på nettet. Vi reknar med at presse, politikarar og publikum vil ha nytte av å kunna følgja med i postgangen. Dette er også i tråd med intensjonen om ein "open" kommune. All inngåande og utgåande post blir registrert. Postlistene er offentlege jfr offentleghetsloven, men det finnes ei rekkje paragrafar i lovverket som medfører at visse typar opplysningar ikkje skal vera med i postlistene. Dokument som inneheld opplysningar som er unntatt for det offentlege skal vera gradert. Postlista frå føregåande dag blir lagt ut på nettet kvardagar etter kl 10:00 Postlister for siste månad vil vera tilgjengeleg på nettet.

NB! For å lesa sakene må du ha programmet Acrobat Reader installert. Dette er et gratisprogram som du kan lasta ned her.